Welkom 
 Aanbod Koop/Huur 
 Woning verkopen 
 Aankoopbegeleiding 
 Diensten 
 Inschrijven 
 Contact 
 Privacy Aankoopbegeleiding

U bent op zoek naar een nieuwe woning en weet goed wat U wilt. De wwonwensen zijn duidelijk in beeld en de eventueel aan te kopen woning heeft U wellicht al gevonden. Hoe dan verder te gaan?

U wilt uiteraard niet te veel betalen, maar weet wellicht ook, buiten dat de woning er leuk en gezellig uitziet, ook niet wat er verder nog aan gebeuren moet. Hier komt Wilms Vastgoed in het spel.

Wij zoeken, samen met U, aktief mee naar een nieuwe woning voor U en Uw eventuele gezin, gaan samen na de door U gepleegde voorselectie de diverse woningen die voor U in aanmerking komen bezichtigen.
Van de door ons samen bezichtigde woningen maken wij voor U een compleet verslag met o.a. alle pro's en contra's inzake deze woningen, zoals achterstallig onderhoud, ligging, eventuele gebreken, garanties door verkoper, bouwkundige staat van de woning, bestemmingsplannen, erfdienstbaarheden etc. Tevens onderzoeken wij de markhistorie en gaan na of de vraagprijs conform de huidige markt is, zodat we een uitstekend uitgangspunt hebben voor de eventueel te voeren onderhandelingen.

Nadat U een keuze gemaakt heeft, bespreken wij samen wat de mogelijkheden en de wensen zijn, waarna wij voor U desgewenst de onderhandelingen zullen voeren om tenslotte de woning aan te kunnen kopen. Met onze ervaring en marktkennis zijn wij in staat de juiste waarde van de woning te bepalen. Waardebelemmerende aspecten worden hier als vanzelfsprekend in meegenomen. Zodra over alle vraagpunten duidelijkheid bestaat, kunnen de onderhandelingen worden begonnen. De onderhandelingstrategie wordt vooraf uitgebreid met u doorgenomen, en uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen.

De prijs speelt bij de onderhandelingen uiteraard een zeer belangrijke rol, maar ook de secundaire voorwaarden zijn vaak van cruciaal belang, zoals o.a. de datum van oplevering, staat van oplevering, het achterblijven of verwijderen van roerende zaken en overname van eventuele zaken zoals gordijnen, gehuurde CV-installatie etc.

Indien de door ons gewenste prijs en secundaire voorwaarden uitgehandeld zijn, zal onze makelaar, samen met U, de voorlopige koopovereenkomst doornemen op alle aspecten, en deze waar nodig bijstellen en laten aanpassen. Aandachtspunten zullen hierbij zijn dat de gemaakte afspraken hierin vastgelegd zijn, de koopsom, de datum van levering, de eventuele ontbindende voorwaarden en de hoogte van de boete's bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken.

Na het accoordbevinden van de voorlopige koopovereenkomst, zal deze ondertekend kunnen worden door beide partijen, waarna alleen nog de gang naar de notaris rest. Ook hierin zullen wij U begeleiden.  Wij controleren de afrekennota van de notaris nauwkeurig en zullen, samen met U, vooraf aan de gang naar de notaris, de gekochte woning uitgebreid inspecteren, waarvan een inspectierapport wordt opgemaakt inclusief de opgenomen meterstanden ter plekke. Vervolgens begeleiden wij U naar de notaris, alwaar de definitieve koopovereenkomst getekend kan worden.

Niet alleen zullen wij voor U de beste prijs en voorwaarden weten te bereiken, maar zullen ook de papieren rompslomp voor U doornemen en controleren. Dit alles biedt voor U als koper duidelijkheid en voorkomt natuurlijk problemen achteraf met verkopers.

De complete begeleiding verzorgen wij voor een vast tarief van € 750,-
Een eventueel taxatierapport dat U benodigd voor de hypotheekaanvraag kunnen wij U dan tegen een gereduceerd tarief aanbieden.

Reeds velen gingen U voor en bespaarden duizenden euro's met onze aankoopbegeleiding.
Vraag gerust naar referenties van Uw voorgangers!

Aarzel niet en neem GRATIS en VRIJBLIJVEN contact met ons op: Tel. 046 - 20 461 20


Wilms Vastgoed || 046 20 461 20 || 06 54 75 86 09